Zarząd SPH
Przewodniczący Zarządu: Tomasz Żurek
Z-ca Przewodniczącego Zarządu: Franciszek Halec
Sekretarz Zarządu: Tadeusz Nowak
Skarbnik Zarządu: Alicja Kurt
Członek Zarządu: Komendant Hufca Rafał Maćkowiak
Członek Zarządu: Aleksander Świgoń

Plik do pobrania: sprawozdanie_finansowe_sph_za_2014r..pdf
Plik do pobrania: sprawozdanie_kr_za_2014r..pdf
Plik do pobrania: sprawozdanie_merytoryczne_sph_za_2014r..pdf